Dignitat educativa

L’acció educativa no és pot reduir a un simple procés tècnic d’aplicació d’unes metodologies d’aprenentatge. L’experiència personal d’alumne, que qualsevol de nosaltres podem tenir, de ben segur que està farcida de records positius, i també negatius, que tenen a veure amb la percepció que teníem de la consideració que ens … Continue Reading Dignitat educativa

Normalitzar la diversitat

La diversitat és un dels valors que identifiquen el grau de maduresa democràtica d’una societat, i és un reflex del seu nivell cultural. No va lligada necessàriament al seu producte interior brut. És un referent de l’alçada moral d’una societat. La diferència, vista com heterogeneïtat i pluralitat, té a veure … Continue Reading Normalitzar la diversitat